Să ştii

Să ştii, cărămizia toamnă în mine iar a înflorit

Frunzele verzi în galben astazi s-au desăvârşit

Copacii au strigat cu ramuri goale înspre cer

La tine eu să nu renunţ nicicând şi acum te chem

Să vii, peste covorul moale cu mine să păşeşti

Să lăsăm ploaia să ne scalde inimile cu poveşti

Şi vântul de la răsărit să cânte şi să ne înfioare

Norii să ne învelească dorul ce adânc ne doare

Şi lacrima pe buze vorbe de speranţă să îţi şoptească

Să ştii, te aşteaptă şi pe tine toamna să te înflorească.