Neîncredere

 

Tăcere, ţipăt înăbuşit

Nimic al memoriei trecătoare

De nimeni auzit.

 

Surâs, curgând ca vinul

Ascuns sub mii de măşti

De nimeni văzut.

 

Insomnie, gând fără noimă

Examen nocturn căzut la nesfârşit

Uitat la post restant.

 

Îmbrăţişare, sărut al braţelor

Paradis al inimilor arzând

Iadul uitărilor.