O lume întreagă

560639_306954482745461_579689577_n
Îi oferise totul. Toată inima, toate gândurile, toate emoțiile ei. Și tot sufletul. Îl desprinsese fără regrete din lăcașul lui, îl despăturise ca pe o hartă și i-l așternuse în față. Dar el nu făcu decât să aleagă un drum la întâmplare fără un punct anume de plecare și fără vreun sfârșit, să-l urmărească câteva clipe cu degetul și apoi să renunțe plictisit. Poate erau prea multe drumuri acolo, pe hartă. Și nu s-a putut decide. Sau erau prea monotone, fără provocări majore, fără piedici care să-i stârnească interesul. Toate erau line și plecau de la ea și se sfârșeau la el. Niciodată invers.

Erau si izvoare acolo, mai toate limpezi și cristaline. Puteai să îți vezi imaginea în ele ca într-o oglindă, oglinda ochilor ei. Poate că ceea ce vedea acolo nu era tocmai ce i-ar fi plăcut lui. Pentru că ochii ei nu cunoșteau minciuna. Îl reflectau atât de fidel încât el prefera să evite contactul sufletelor lor.

Imensele oceane ale hărții ei se aruncau însă cu putere în maluri, sfărmau pietrele tranformându-le în nisipul cel cald, zbuciumau valuri în larg, înnebunite de uragane teribile, sau amuțeau adormite legănându-și blând sirenele. Toată forța asta interioară îl speria, știa că nu i-ar face față furtunilor.

Și mai erau pe acea hartă, verzi pajiști, presărate cu flori atât de modeste, care își ridicau capul cu sfială spre cer doar când soarele era așezat în divan de nori. Altfel le-ar fi orbit strălucirea lui. Și mândrului soare nu îi era dat să le vadă, crezând sau sperând că ele nici nu există.

Dar erau acolo și munți semeți, mândri că pot privi soarele în ochi. Ghețarii lacomi acaparau verdele pădurilor de pe poale și străluceau întrecându-se cu soarele căruia îi reflectau și multiplicau exploziile.

Nici izvoarele limpezi, nici neliniștitele oceane, nici modestele flori sau ghețarii puternici nu îl făceau să se simtă prea confortabil în această lume a sufletului ei. Pentru că întreaga lumea era de fapt a ei. El alegând să se autoexcludă.