Înserare

inserare-29_418d2efb66488b

Seara soarbe soarele

Ce-şi adună razele

Şi le aduce la culcare

Câte un nor la fiecare.

 

Luna a furat vreo două

Vis ne lumineze nouă

Călători drum să urmeze

Până sus pe metereze.

 

Stelele şi-au luat avânt

Dar vor străluci pe rând

Dacă toate ar lumina

Noaptea-n zi s-ar transforma.

 

Moleşeala tot cuprine

Gândul tace, ia aminte

O minune s-a întâmplat

Încă o dată … a înserat.