Dincolo de timp

Iubite, pentru noi timpul nu s-a născut

Cum nici distanţele în noi nu mor, ci se alină

Într-o privire o întreagă galaxie a încăput

Într-o sorbire şi-o atingere de mână.

 

 

Iubite, poate mâine nu se va-ntâmpla

Nici luna viitoare pentru noi nu va să fie

Dar ce contează, clipa iar o să ne vrea

Ne-om împlini acum câţi ani o mie.

 

 

Iubite, ce vom face mâine fără ieri

Vom defila goliţi de orice amintire

A timpului în care noi eram stingheri

Şi vom trăi avari, secunda de iubire.