(S)clipire

1959
Doar o clipă cât un gând

Genele cad coborând

Bordaj ochilor, bordaj frânt

Lacrimi să nu spele cânt

Zborul să nu-și ia avânt

Fluturii cei din adânc

Să se întoarcă în pământ.

Pentru gândul din cuvânt al lui Irealia, întrucât nu am fost pe fază, nu am postat la timp ca să mă pot înscrie în tabel.