Visul unei secunde

poza-artistica-desertyry51

Am auzit o secundă cum trecea

Soarele îşi asculta şi el o rază

Dar n-o auzea

Furnicile cărau în spate câte-un vis pierdut

Te-am aşteptat o secundă sau două

Dar n-ai apărut.

Farmacia luminii s-a predat târziu

Noaptea a căzut din cer

Melancoliu

Tu m-ai întrebat, de ce secundele le-ascult

Eu nu ţi-am răspuns

Căci orele le ascultam mai mult.