Întreţinerea mecanismului de distribuţie

Întreţinerea mecanismului de distribuţie constă în controlul şi reglajul jocurilor la supape şi analiza periodică a zgomotelor în distribuţie. Conform normativelor în vigoare, la vehiculele din economia naţională în cadrul reviziei tehnice de gradul II se verifică strângerea rampelor culbutorilor, a tijelor împingătoare, arcurile supapelor, fixarea colectoarelor de evacuare şi a bridelor tobei de eşapament; în plus, se mai efectuează verificarea şi reglarea jocului supapelor. La revizia tehnică sezonieră se efectuează verificarea zgomotelor.

Pentru motorul autoturismului Dacia Logan se recomandă ca reglajul distribuţiei să fie verificat la fiecare 15.000 kilometri rulaţi, dar nu este rău ca verificarea să se facă la întreţinerile tehnice sezoniere. În ceea ce priveşte autoturismele Oltcit, recomandările sunt ca reglajul distribuţiei să se facă după prima mie de kilometri rulaţi şi apoi după fiecare 15.000 kilometri. Singura reglare în cadrul întreţinerilor tehnice se referă la jocul dintre culbutori şi supape, operaţiune care se execută cu lera sau comparatorul; pentru comoditate este bine ca motorul să fie rece. La un motor cu patru cilindri, de exemplu, se aduce pistonul cilindrului nr. 1 (cel de lângă volan) în punctul mort superior la finele comprimării – situaţie detectabilă prin interior bujiei sau injectorului.

În această situaţie se reglează jocul cu lera la ambele supape ale cilindrului respectiv, adică se desface uşor contra-piuliţa şi şurubul de reglare ale culbutorului, se introduce lera de dimensiune convenabilă între culbutor şi tija supapei şi se strânge uşor şurubul de reglare până când lera se deplasează cu frecare între cele două piese; în această situaţie se strânge contra piuliţa, ţinând fix şurubul de reglare. În final se verifică cu lera corectitudinea montajului. Prin învârtirea cu jumătate de rotaţie a arborelui motor cu manivela sau folosind palele ventilatorului, se aduc succesiv la punctul mort interior pistoanele cilindrilor 3,4 şi 2 (deci în ordinea de funcţionare a motorului) verificând şi reglând jocurile în acelaşi mod.

Trebuie să se reţină că, în cazul în care culbutorii sau supapele sunt uzate, reglajul jocurilor cu ajutorul lerelor nu duce la rezultate satisfăcătoare. Aşa cum se poate observa, ca urmare a concavizării extremităţii supapei, jocul real este mai mare decât cel măsurat cu lera şi de aceea, cu toate că aparent reglajul s-a făcut corect, bătaia specifică a distribuţiei cu joc mare nu dispare. În acest caz se impune fie recondiţionarea supapelor, pentru readucerea lor la geometria iniţială, fie reglajul cu ajutorul unui comparator. Folosirea acestui aparat dă o mult mai mare recizie şi comoditate decât lera, dar presupune existenţa unui dispozitiv de fixare şi prindere, a cărui construcţie simplă, de regulă, trebuie adaptată fiecărui tip de motor în parte.

Material de Ovidiu Drobotă

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *