Mică urătură

7568-12937-84082-85

Am mai dat un an la spate

Zâmbete, lacrimi, păcate

Întâmplări neîntâmplate

În albume adunate.

 

A trecut un an în tihnă

Oboseală şi odihnă

Împliniri, ratări şi vise

Slove scrise şi nescrise.

 

S-a dus anul ce-ncepuse

Ca mai ieri altul apuse

Şi acum şi ăsta-i gata

Dăm urări iar cu lopata.

 

Să ne fie mult mai bine

Chiar în anul care vine

Să ne fie fericirea

Mare cât toată iubirea.

 

Mai trecu un an se pare

La mulţi ani şi la mai mare

Tot ce vreţi să se-mplinească

Sufletele să-nflorească.