pune mâinile la ochi

ai să auzi mai bine cum coboară noaptea

învelită în umbre atom cu atom

cum se răzvrătesc licuricii/reclame sclipitoare

cumpără un fir de iarbă e bio

cumpără o zi e fără aditivi alimentari

vei auzi liniştea căruntă ca iarna

grăbită să moară în braţele acelei primăveri

care-i va ieşi în cale

scâncetul seminţelor calde sub tălpi

pocnetul coconilor înflorind

şi vei înţelege