Protecția muncii penntru angajați

Fiecare loc de muncă este diferit iar asigurarea sănătății angajaților și a securității în muncă sunt aspecte foarte importante pentru buna desfășurare a activității. Dincolo de partea legislativă, care presupune sancțiuni drastice acolo unde se produc încălcări ale legii privind sănătatea și securitatea în muncă, implementarea și aplicarea celor mai bune măsuri de protectia muncii, aduce cu sine păstrarea sănătății perosnalului dar și un randament ridicat al acestora.

Pentru găsirea celor mai bune soluţii de management al securităţii, o societatea mică, medie sau mare are nevoie de specialiști bine pregătiți și cu o bogată experiență în acest domeniu așa cum sunt angajații și colaboratorii Avalia. Identificarea riscurilor specifice locului de muncă și încadrearea în gradele de risc reprezintă primul pas în obţinerea şi păstrarea unui mediu de muncă sigur şi sănatos pentru angajați.

Serviciul de Securitate a Muncii oferit de Avalia propune măsuri de protecţie colective şi individuale pentru factorii de risc identificaţi, asigură instruirea personalului, stabileşte metode şi implementează proceduri de lucru personalizate în funcţie de procesele de muncă desfăşurate în unitate.

Colaborarea dintre echipa de specialiști în protectia muncii și angajatorii trebuie să conducă la obținerea unui mediu de muncă perfect sigur pentru angajați, prin reducerea drastică a evenimentelor nedorite, precum accidentele de muncă.  Măsurile propuse de specialiști trebuie aprobate de conducerea societății care urmează să implementeze sistemul de management al securității muncii. Odată aprobate, măsurile vor fi implementate, iar aplicarea lor corectă va fi verificată și monitorizată de specialiști.

Instruirea angajaților este o parte importantă a procesului de asigurare a securității muncii. Acesta este un proces de durată care începe de la angajare și se continuă, cu o frecevență specifică locului de muncă, pe toată durata derulării relațiilor de muncă cu angajatorul respectiv. Fazele de instruire presupun atât însușirea cunoștințelor teoretice cât și instruire practică. Foarte importantă este evaluarea cunștințelor dobândite.

În urma celor șapte ani de experiență, Avalia este pregătită să ofere cele mai bune soluții de protectia muncii angajatorilor din cele mai diferite domenii de activitate, contribuind major la sănătatea angajaţilor şi siguranţa mediului de lucru.

Protectia muncii este un capitol extrem de important în derularea în bune condiții a activității unui agent economic, și numai specialiști bine pregătiți și cu o vastă experiență pot implementa un sistem de management care să funcționeze fără sincope.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *