Seară albastră

apus

Seară albastră

Te-ai născut din mine

Sau eu din tine sufletul îmi trag

Mă înconjori

Cu blânde adieri divine

Nu vreau să treci acum al nopţii prag.

Te-ai revărsat

Ca valul peste mare

Fantasme de culoare ai creat

M-ai împlinit

Într-un surâs de floare

Cu liniştea cuvintelor m-ai mângâiat.

Seară albastră

Eşti vraja ce mă leagă

Cu strune de vioară de-un adânc oftat

Frumoasă

Ca o zbatere de pleoape

Eşti seara-n care gândul a încetat.

 

 

Seara noastră

seara noastra

Îmi curge seara în fereastră

Cu clipe calde de amurg

Sunt ca o floare într-o glastră

La care razele n-ajung.

 

Tăcute stelele îngână

Balada unui alt destin

În care mă ţineai de mână

Şi mă-mplineai, câte puţin.

 

Nici norii nu vor să-nţeleagă

Că soarele le dă sclipiri

Iar întunericul ne leagă

Cu lanțuri grele de-amintiri.

 

Un vis îmi cade în fereastră

De aş deschide-o m-ar găsi

Și n-aș mai fi în veci sihastră

În seara noastră aș păși.

Înserare

inserare-29_418d2efb66488b

Seara soarbe soarele

Ce-şi adună razele

Şi le aduce la culcare

Câte un nor la fiecare.

 

Luna a furat vreo două

Vis ne lumineze nouă

Călători drum să urmeze

Până sus pe metereze.

 

Stelele şi-au luat avânt

Dar vor străluci pe rând

Dacă toate ar lumina

Noaptea-n zi s-ar transforma.

 

Moleşeala tot cuprine

Gândul tace, ia aminte

O minune s-a întâmplat

Încă o dată … a înserat.

Seara

o-aripa-in-zbor-spre-un-apus-de-soare

Calde apusuri adorm străluciri

Un alabastru de vis. Năluciri

Nori strivesc aerul neclintit

Suflete triste.

Fericirea a obosit.

 

Albe stele-şi aprind lampioane

Constelaţii adânci. Milioane

Noaptea cade pe inimi arzând

Focul să-l stingă.

Iubirea pierzând.

 

Alte vise sub pleoape coboară

Vântul tace în prag. Bunăoară.

Aripile orizonturi ating

În zbor peste gânduri.

Speranţele sting.

 

18 martie 2013